DSI StreetDome Nyt (1/3) - En analyse af de første 2 års drift

on fredag, 09 september 2016. Posted in // Organisations Nyt

Del af oplæg til: Sikker drift. Større begivenheder. Stærk by-branding. – driftsjustering og fremadrettet koncept for StreetDome

StreetDome klar til næste gear sammen med Haderslev Kommune

StreetDome har været i luften i 2 år, og den daglige leder Morten Hansen har fremlagt en analyse af driften for bestyrelsen, der nu sammen med Haderslev Kommune evaluerer opstartsperioden.

StreetDome er endeligt ved at være oppe i gear efter opstart med masser og store resultater, men der er også en lang række utilfredsstillende ting til forbedring, hvilket vi her vil ridse op. 

Summeret op så kender vi nu realiteterne i driften af StreetDome med både udfordringer og potentialer, så derfor har vi indledt en tæt dialog med Haderslev kommune, hvor ambitionsniveauet og driftstilskuddet skal matche.

Det er nu vi kan så kimen til fremtidens frugter på baggrund af erfaringer og resultater fra de sidste 12 års arbejde og investeringer.

1 - Hvordan er det gået? Hvorfor? Hvor er vi?

Orientering udarbejdet af daglig leder, Morten Hansen

StreetDome har evalueret opstartsperioden, hvilket giver anledning til flere konklusioner: 

A - Kort opsummering af den positive side

I 2014 blev StreetDome åbnet med stor lokal, national og international bevågenhed. En stærk opstartsorganisation blev etableret med en dygtig og kompetent formand og et bredt udsnit af repræsentanter, heriblandt 2 kommunalt udpegede medlemmer. Den nyetablerede selvejende institution ansatte undertegnede Morten Hansen i rollen som daglig leder i en projektstilling, og et solidt korps af frivillige hjulpet til, foruden hvem meget lidt havde været muligt. Haderslev Kommune støttede meget visionært idéen om udviklingen af en StreetDome Festival allerede fra år 1, hvilket gjorde det muligt at tiltrække store internationale brands (Oakley, Red Bull, Fourstar, DC). Det muliggjorde et kick-off, som overgik alles forventning, og både i 2015 og 2016 lykkedes det at etablere samarbejder, der sikrede verdensstjerner og unikke events med stor medieeksponering i StreetDome. StreetDome har opnået markant medieksponering i internationale arkitektur magasiner f.eks i Korea og Polen, i TV programmer som Hammerslag og Versus på DR1, DR3 i forbindelse med større event tidlig sommer 2016. Men også en flot nominering som ICON til Danmarks officielle ’Danish Design Award’ i samme kategori som bl.a. Louisiana, understregede igen StreetDomes store kvaliteter og bevågenhed.

StreetDome er kommet på Danmarks – ja, sågar på verdenskortet – og Haderslev som brand har fået et nyt moderne fyrtårn, der positionerer byen på attraktiv vis. I nord  i Klitmøller findes surfer mekkaet Cold Hawaii, i syd i Haderslev, findes StreetDome!

 StreetDome har vist sig at have potentialet til at tiltrække sig opmærksomhed fra, og indgå samarbejder med, markante aktører inden for action sport som fx Red Bull (p.t. er et projekt om etablering af en årligt tilbagevendende markant, international skateboard-konkurrence med global eksponering i Haderslev under udvikling. Der er etableret dialog om samarbejde med Boardr, som er et amerikansk firma med speciale i hosting af verdens største skateboard konkurrencer som X-Games, Vans Park Series World Championships, og som ser StreetDome oplagt som venue til events i den liga.

 Men for at være med på det niveau de internationale spillere og samarbejdspartnere kræver, er det nødvendigt at StreetDome modsvarer med samme høje niveau af kreativitet og  professionalisme. 

B - Kort opsummering af den mere kritiske side

StreetDome har – viser erfaringen – været hårdt presset af mange flere besøgende end ventet (langt større behov for daglig rengøring og service); en voldsom mængde interesserede lokale og nationale samarbejdspartnere, der kræver ressourcer at servicere; et driftstilskud på et absolut minimum uden midler til aktiviteter og indhold og et behov for organisations- og driftsudvikling efter åbning, da dette blev sparet væk af Haderslev Kommune i projekteringsfasen.

Den daglige ledelse har måttet prioritere benhårdt i opgaverne, og som ny og alene i rollen med at løfte rigtig mange opgaver, har det været umuligt at tilfredsstille alle. Det har således været en udfordring at tilfredsstille alle interessenter, og der har været mange kritiske episoder, hvor samarbejdet mellem daglig ledelse og Haderslev Kommune er blevet udfordret. Projektet mangler – og har helt fra projekterings- og anlægsfasen – manglet forventningsafstemning og smidig dialog mellem Haderslev Kommune og StreetDome, der har en fælles interesse i projektets succes for Haderslevs skyld. Det bør der i fællesskab rettes op på.

Ligeledes har StreetDome været udfordret på at få den helt basale drift til at køre korrekt, smidigt og i overensstemmelse med god ledelse af idræts- og kulturinstitutioner og de potentialer der ligger i StreetDome, men også fordi den daglige ledelse har prioriteret at få styr på det grundlæggende  og potentialerne med de internationale events, markedsføring og selve det streetsportslige, mere end det daglig drift. Vi har prioriteret også at smede mens jernet er varmt.

Det samlede billede er et kompleks af mange udfordringer, som giver anledning til den konklusion, at der er behov for et styrket driftsgrundlag og et nyt ledelseskoncept. StreetDome er en succes. Men den basale drift er ikke i orden bl.a. af ovennævnte grunde.

C - Hvad har vi udrettet og Hvor er vi nu?

Som vi har været inde på er StreetDome allerede blevet et internationalt kendt fyrtårn, som er elsket at både aktive og publikum, borgere som turister. Det arbejde har vi stor fokus på at pleje og videreudvikle.

 

Der er skabt et fælles mødested, der besøges af et langt bredere udsnit af Haderslevs borgere end forventet, og som bliver omtalt med stolthed, når vi taler om Haderslev og præsenterer byen. 

Der er opbygget et godt udgangspunkt og fundament med frivillige hjælpere og selvdrevne brugergrupper, og det brugerdrevne hus for selvorganiserede begynder nu at slå rødder. Dette område rummer store potentialer for at opdyrke flere selvkørende grupper indenfor både idræt og kultur med et løft af driftgrundlaget.

StreetDome har rigtig mange besøgende udenbys fra, og den generelle brugeroplevelse ligger i top (4,8 af 5 stjerner på 177 facebook anmeldelser), og bliver rosende omtalt af vores gæster og besøgende.

Vi har fået indrettet StreetDome fysisk til kulturaktiviteter, service og administration. Det arbejde er udført i samspil med både de gode idéer og løsninger,som blev overleveret fra arkitekterne ifm. anlæggets design proces, men også den driftsplanlægning og udvikling som har pågået i samspil med brugerne de første år.

Som de første i landet har StreetDome skabt et driftskoncept for selvorganiserede brugermiljøer - med ‘et virtuelt klubhus’ og indretning med moderne kommunikationsværktøjer og sat administration, kommunikation og vidensdeling i et system med skabeloner, workflows og automatiseringer. Dette delprojekt er fuldt implementeret og udviklet og raffineret baseret på 10 års brugererfaring og blev oprindeligt udviklet ifm. anlægsprojektet, hvor vi arbejdede med, hvordan fysiske ting og arbejdsopgaver kunne optimeres ved at lægges ud i det virtuelle univers og drage fordele af digitaliseringens muligheder. Det er en kæmpe hjælp i det daglige og rummer store potentialer for organisatorisk facilitering som service for andre brugermiljøer.

Vi har fået indrettet os så vi er klar til at tjene penge på et bredt udsnit af oplevelsesøkonomiske indtægtskilder. Vi har mobilt App baseret kasseapparat system til både cafésalg og store events og vi har hjemmeside med integreret salg af medlemskaber og billetter på aktiviteter og events (billetter kan differentieres iht. medlemsstatus). 

StreetDome barsler med et spændende Festival koncept med interesse fra DR og store internationale partnere, hvor vi udnytter kulturøens infrastrukturelle eventpotentialer, som de var tiltænkt i masterplan og StreetDomes designproces. I dette Festival koncept er kernen en pro skateboard konkurrence med specialudviklet format tilpasset StreetDomes unikke muligheder. Dette har format til og sigter efter at blive blandt de toneangivende skateboard events på verdensplan og en bærende del af en OL satsning, der kan være med til at definere hvordan det danske kvalifikationssystem og organisering af talent og eliteudvikling ender. Hertil lokalt være driver i en turisme destinationsudvikling a la Cold Hawaii. På trods af at det tager tid at udvikle store events, så er det realistisk at genopleve en event af internationale kaliber som ved Grand Opening (okt 2014) til StreetDome Festival 2017, hvis vi får StreetDome gearet til disse ambitioner. 

D - Oplæg til fremadrettet løsning for StreetDome

StreetDome imødeser en proces efter aftale med Haderslev Kommune, hvor ambitionsniveau og prioriteringer fremadrettet er et absolut must at få defineret i fællesskab. 

StreetDome har vist sig så populær blandt børn og unge i alle aldre, at der er rigtigt meget tryk på kedlerne i åbningstiden. Driftsmidlerne Haderslev Kommune i dag supporterer med, svarer til en enkelt medarbejder, så der skal løbes stærkt - og også for stærkt er vores vurdering. Samtidig er forventningen, at der skal skabes store, internationale begivenheder, der kan brande byen Haderslev. Derfor er det ikke nogen hemmelighed, at StreetDome håber, at kunne få rejst midler til at ansætte en fast person mere.

Der kan opstilles tre niveauer for, hvilken rolle, og hvilket ansvar StreetDome kan påtage sig:

 1. Lokal legeplads og idrætsfacilitet for Haderslevs borgere

 2. National kommunebranding, der positionerer Haderslev, tiltrækker turister og bosætning

 3. Internationalt fyrtårn for streetsport og kultur, der sætter Haderslev på verdenskortet

 I dag løfter StreetDome lidt af det hele, hvilket betyder, at projektet på nogle punkter rammer ’bull’s eye’ og andre gange rammer forbi. Det er ikke tilfredsstillende for nogen.

Samtidig er det præmissen og i tråd med projektets scope og involvering fra fonde som Maersk, Nordea, Realdania m.fl., at StreetDome skal realisere et potentiale på alle tre niveauer.

Det er vurderingen, at et løft af drifttilskud og en justering af ledelseskonceptet for StreetDome kan sikre, at StreetDome kan leve op til – og realisere – det store potentiale projektet rummer.

F. Potentialer - oplæg til indholds delprojekter

Der er store potentialer at aktivere indenfor de rammer og ressourcer StreetDome nu har fået opbygget. Den langsigtede strategiske satsning på at geare StreetDome til den moderne oplevelsesøkonomiske virkelighed, har sat os i en unik position med store muligheder.

Vi har meddelt kommunen nogle delprojekter StreetDome anbefaler dyrket og dem vil vi lige lade dem kigge på. I løbet af sep/ okt vil vi så offentliggøre vores idéer som del høringsprocessen Haderslev Kommune afholder for kultur- og fritidspolitikken som kører sep/okt 2016.

Aflsuttende orientering

 DSI StreetDomes opstartsperiode er ovre og det betyder bla. at vores midlertidige opstartbestyrelse er i en proces med re-organisering. Læs de andre DSI StreetDome nyheder relateret til denne proces og følg med her på StreetDome.dk

DSI StreetDome Nyt (1/3) - En analyse af de første 2 års drift

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

Staffpersonale i StreetDome

ContactKontakt StreetDome

 • Haderslev
  Denmark

Opening HoursÅbningstider i StreetDome

 • Indendørs
  • Mandag: kl 11 - kl 19. Klatring fra kl 19.00.
  • Tirsdag: kl 11 - kl 18. Klatring fra kl 18.00.
  • Onsdag: kl 11 - kl 21.
  • Torsdag: kl 11 - kl 19. Klatring fra kl 19.
  • Fredag: kl 11 - kl 21.
  • Lørdag: kl 11 - kl 21.
  • Søndag: kl 11 - kl 21.
  Udendørs
  • Alle dage          Åbent hele døgnet
  • Lys                    xx.xx - 21.00